خانهصدقهورود
دسته بندیگوسفند صدقه
کد8DB0B4F6DDDB1DA
وضعیتدر دسترس
مبلغ

از 90,000,000 تا 160,000,000

270,000,000
مشارکت کنندگان تا این لحظه 2 نفر بدون سقف

امام باقر علیه السلام فرمودند: "خداوند قربانی کردن و اطعام را دوست دارد." هر نوع صدقه، کفاره گناهانی است که باعث نزول بلا و مشکلات می‌شود. امام صادق علیه السلام، در مورد علت قربانی کردن فرمودند: «همانا قربانی، گناهان صاحبش را می‌ریزد و باعث آمرزش آنها می‌شود.» همچنین فرمودند: صدقه دادن آشکارا هفتاد نوع بلا را دور می‌سازد و صدقه پنهانی، خشم پروردگار را فرو می‌‏نشاند. بر این اساس، قربانی برای دور کردن بلاها و ورود خیر و برکت در هر کاری می‌تواند مفید باشد، به شرط آن که با نیت خالص قرب الهی و به دور از ریاء و تمایل به اطلاع یافتن دیگران انجام شود و چه بهتر، این که گوشت آن به نیازمندان داده شود. هر نوع صدقه، به طور نسبی، آثاری مشابه دارد، اما از آن‌ جا که یتیمان نیازمند، از حیث اقتصادی در رسته ضعیف و متوسط جامعه قرار دارند و از نظر دریافت مواد پروتئینی مانند گوشت در مضیقه بیشتری هستند، هدیه گوشت قربانی به آنان می‌تواند از صدقه‌های برتر، محسوب شود.