خانهصدقهورود
دسته بندیسفارش ذبح
کد8DADB53D6E3A4B5
برچسب ها
وضعیتدر دسترس
مبلغ

از 85,000,000 تا 120,000,000

0
مشارکت کنندگان تا این لحظه 0 نفر بدون سقف

ذبح گوسفند با اولویت بیشتر و در سریع ترین زمان ممکن انجام خواهد شد

آیتم های مرتبط

تولید - محصول
مشارکت در ذبح گوسفند