خانهصدقهورود
دسته بندیتاج گل مصنوعی
کد8DAD08CD0A55ED6
وضعیتدر دسترس
نوع ارسال
فیزیکیمجازی
مبلغ

7,000,000

693,000,000
مشارکت کنندگان تا این لحظه 99 نفر بدون سقف

سفارش تاج گل که برای مراسم و مجالس گوناگون با هدف حمایت از یتیم مورد استقبال و حمایت هم میهنان نوعدوست و درد آشنا قرار گرفته و ضمن بهره مندی متوفی از برکات آن شکوه و معنویت بیشتری به مراسم بخشیده است ، یکی از منابع عمده درآمد انجمن را تشکیل داده و مبالغ پرداختی بابت آن در تامین معاش و تعلیم و تربیت کودکان و نونهالان یتیم هزینه میگردد که قطعا مورد رضای الهی و شادی روح متوفی خواهد بود. امید آنکه این ابتکار سازنده و سرشار از عاطفه و احساس انجمن مددکاری جای بسیاری از اسراف کاری‌های متداول را در جامعه بگیرد. گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد به یاد داشته باشیم که نام دیگر تاج گلهای ابتکاری انجمن مددکاری امام زمان (عج) گلهای همیشه بهار ، گلهای زندگی ، گلهای امید ، گلهای سازندگی و گلهایی که هرگز پژمرده نمی‌شوند ، میباشد که نامی است زیبا و پر معنا. همانگونه که شاهد بود‎ه و مستحضر می‌باشید روزانه میلیونها تومان گل طبیعی د‎ر مجالس ترحیم د‎ر سراسر شهرهای بزرگ هزینه می‌گرد‎د که نه سود‎ی به متوفی می‎رساند و نه اثری برای بازماند‎گان د‎ارد ‎و این اسراف ، د‎ل هر د‎رد آشنائی را جریحه‎د‎ار می‌سازد. خد‎ا می‌د‎اند که با جلوگیری از این اسراف روزانه د‎ه‎ها خانوار یتیم بی‎پناه را میتوان از اجاره‎ نشینی و د‎ربد‎ری نجات د‎اد. سفارش تاج گل برای مجالس و مراسم از شهرستانها و خارج کشور با ارتباط تلفنی و اینترنتی پذیرفته می‌شود و نیاز به حضور شخص نبوده و حمل و نقل تاج گل‌ها رایگان است.