خانهورود
دسته بندیطرح ها و کمپین ها
کد8DB592E7749DF9C
وضعیتدر دسترس
مبلغ

شروع از 10,000

750,000 مشارکت
مشارکت کنندگان تا این لحظه 3 نفر بدون سقف

آیتم های مرتبط

تولید - محصول
تهیه تبلت Galaxy Tab A8 برای دانشجویان یتیم