خانهورود
دسته بندیطرح ها و کمپین ها
کد8DB050A5F4520EA
وضعیتدر دسترس
31,120,000 مشارکت
مشارکت کنندگان تا این لحظه 21 نفر هدف 10,000,000,000
9,968,880,000 باقیمانده و به مشارکت شما امید داریم

با اهداء پوشاک و کفش به مناسبت نوروز 1402 بذر محبت را در قلوب 5000 یتیم عزیز و مادرانشان خواهیم کاشت. هزینه براوردی بابت هر عزیز: دو میلیون تومان و مجموع اعتبار لازم : ده میلیارد ریال. (ارتباط از طریق پیام رسانها 09102969799) شماره کارت 5041721112147856

آیتم های مرتبط

تولید - محصول
تهیه تبلت Galaxy Tab A8 برای دانشجویان یتیم
تولید - محصول
تبریک نوروز 1402 و ماه رمضان (پویش همسفره)