خانهصدقهورود
دسته بندیفطریه و کفاره روزه
کد8DAD2225BB1530F
وضعیتدر دسترس
مبلغ

شروع از 650,000

370,822,000
مشارکت کنندگان تا این لحظه 92 نفر بدون سقف

* زکات فطره یا فطریه یکی از فروع دین اسلام است که در عید فطر پرداخت می‌شود. میزان فطریه معادل مبلغ سه کیلوگرم قوت غالب (غذای روزمره) مورد استفاده افراد است که می‌تواند گندم، برنج، ذرت، کشمش، خرما و مانند این‌ها باشد؛ معمولاً در زمان حاضر، گندم و برنج مهم‌ترین قوت غالب است، از این رو افراد باید برای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا برنج یا معادل نقدی آن را به عنوان زکات فطریه پرداخت کنند. بر کسی که خودش فقیر نباشد واجب است برای خود و تمام کسانی که تحت تکفل او هستند زکات فطره را بپردازد. * بر اساس اعلام مراجع فطریه بر اساس قوت غالب نان در سال 1403 مبلغ 70 هزارتومان برای هرنفر میباشد. * بر اساس قوت غالب برنج نیز طبق نظر مرجع خود (معادل مبلغ 3 کیلو برنج مصرفی به قیمت روز) محاسبه و پرداخت گردد. *طبق نظر اکثر مراجع عظام تقلید فردی که سید نیست نمی تواند به افراد سید فطریه خود را بدهد حتی اگر نان خور او باشد. شخص سید فقیر هم نمی تواند از غیر سید زکات فطره دریافت کند.

آیتم های مرتبط

تولید - محصول
کفاره روزه (نان)
تولید - محصول
فطریه عام