خانهصدقهورود
دسته بندیوجوهات شرعی
کد8DAD22053DE3D7B
وضعیتدر دسترس
147,935,000
مشارکت کنندگان تا این لحظه 134 نفر بدون سقف

رَدِّمَظالِم بازگرداندن اموال و اداکردن دَین‌هایی که برعهده انسان است. در روایات شیعه، ردمظالم از شروط پذیرش توبه شمرده شده است. طبق فتوای فقیهان شیعه ردمظالم واجب است. در ردمظالم، اموال مجهول‌المالک را باید با اجازه مرجع تقلید به نیازمندان صدقه داد.

آیتم های مرتبط

تولید - محصول
سهم سادات کرام
تولید - محصول
زکات
تولید - محصول
سهم مبارک امام علیه السلام