خانهورود
دسته بندیفطریه و کفاره روزه
کد8DAD1EA49871109
وضعیتدر دسترس
مبلغ

شروع از 150,000

686,100,000 مشارکت
مشارکت کنندگان تا این لحظه 118 نفر بدون سقف

کفاره روزه غیر عمد: وقتی که روزه ای را نگرفته باشیم و تا سال بعد قضای آن به تاخیر بیفتد واجب می شود. در تعریف کفاره گفته‌اند: « آنچه بدان گناه را ناچیز نمایند از صدقه و روزه و مانند آن» و اگر شخصی به علت بیماری یا مسافرت و غیره روزه را افطار کرده باشد و تا رمضان سال بعد موفق به گرفتن قضای آن نشده باشد علاوه بر قضای روزه آن روز ، باید کفاره روزه نیز بدهد. کفاره روزه برای هر روز، یک مد طعام (۷۵۰ گرم آرد، گندم، برنج و...) به عنوان کفاره به فقیر بدهد. هر 10 هزار تومان پرداختی معادل کفاره یک روز منظور میگردد

آیتم های مرتبط

تولید - محصول
فطریه عام
تولید - محصول
فطریه سادات