خانهورود
دسته بندیکمک به ایتام
کد8DAD1E40D18C0FD
وضعیتدر دسترس
89,500,000 مشارکت
مشارکت کنندگان تا این لحظه 15 نفر بدون سقف

همدردی با یتیم و کوشش در زدودن آلام و رنجهای او عبادتی پر شکوه و خدمتی بس سازنده و انسانی است که رهبران الهی و آسمانی خود در این عرصه پیشگام و سرمشق جامعه بوده اند. بیایید به اتقاق یتیمان را دریابیم، درکنارشان باشیم و طراوت و زیبایی زندگی را در خدمت به آنان جستجو کنیم و با تمامی وجود به آنان بگوییم که با غمهایشان شریکیم و در سختیها تنهایشان نخواهیم گذاشت. این موسسه آماده دریافت هدایا و نذورات شما میباشد.

آیتم های مرتبط

تولید - محصول
درمان بیماریهای صعب العلاج
تولید - محصول
دارو و درمان
تولید - محصول
اکرام ایتام اصفهان
تولید - محصول
اکرام
تولید - محصول
فطریه سادات