خانهورود
دسته بندیکمک به ایتام
کد8DAD1E356220C57
وضعیتدر دسترس
2,851,651,195 مشارکت
مشارکت کنندگان تا این لحظه 854 نفر بدون سقف

همدردی با یتیم و کوشش در زدودن آلام و رنجهای او عبادتی پر شکوه و خدمتی بس سازنده و انسانی است که رهبران الهی و آسمانی خود در این عرصه پیشگام و سرمشق جامعه بوده اند. بیایید به اتقاق یتیمان را دریابیم، درکنارشان باشیم و طراوت و زیبایی زندگی را در خدمت به آنان جستجو کنیم و با تمامی وجود به آنان بگوییم که با غمهایشان شریکیم و در سختیها تنهایشان نخواهیم گذاشت. این موسسه آماده دریافت هدایا و نذورات شما میباشد.

آیتم های مرتبط

تولید - محصول
تهیه کفش ایتام
تولید - محصول
تهیه پوشاک ایتام
تولید - محصول
بیمه امام زمان (عج)
تولید - محصول
اکرام ایتام اصفهان
تولید - محصول
اکرام