خانهصدقهورود
دسته بندیکمک های دوره ای
کد8DAD0688591E046
وضعیتدر دسترس
79,000,000
مشارکت کنندگان تا این لحظه 75 نفر بدون سقف

یکی از قدیمی ترین و موثر ترین شکل های کمک خیرین ، کمک های مستمری است که به صورت دوماهه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالانه پرداخت میگردد.